Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สำนักปลัด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนจัดหาพัสดุ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง
กองคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับ-รายจ่าย
งานจัดเก็บรายได้
การชำระภาษี
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
กองช่าง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
งานที่ดำเนินการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังมะปราง
สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังมะปราง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
E-BOOK
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
E – Service
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน
Facebook อบต.วังมะปรางResponsive image
ข่าวประชาสัมพันธ์
ขอประชาสัมพันธ์ " ผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤตและคนใกล้ชิดใช้ประโยชน์จากสิทธิ UCEP ได้ฟร... (16 ก.ย. 2562)  
ขอประชาสัมพันธ์ 8 เทคนิคป้องกันโรคหลอดเลือดสมอง (29 ส.ค. 2562)  
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง นำคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำ... (01 พ.ค. 2562)  
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง นำคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำ... (01 พ.ค. 2562)
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เป็นประธานเปิดโครงการชุมชนเข... (30 เม.ย. 2562)
พิธีปิดโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด อบต.วังมะปรางคัพ ... (08 เม.ย. 2562)
พิธีเปิดโครงการจัดงานแข่งขันกีฬาเยาวชนและประชาชนต้านภัยยาเสพติด อบต.วังมะปรางคัพ... (29 มี.ค. 2562)
การแข่งขันกีฬา อบต.สัมพันธ์ครั้งที่ 16 ประจำปี 2562 (18 มี.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (08 ม.ค. 2562)
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึงบุคคล นิติบุคคล บริ... (27 พ.ย. 2561)
นายสุพิศ จันทร์ประกอบ กำนันตำบลวังมะปราง ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพ... (22 พ.ย. 2561)
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง รับมอบเกียรติบัตร อปท.ที่มีผ... (13 พ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2562 (01 พ.ย. 2561)
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง นำคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำ... (25 ต.ค. 2561)
การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังมะปราง ประจำปี 2561 (25 ต.ค. 2561)
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง นำคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำ... (23 ต.ค. 2561)
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบนาถบพิตร (13 ต.ค. 2561)
กิจกรรมวันสาร์ทเดือนสิบ ณ วัดทุ่งหลวง (09 ต.ค. 2561)
ต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโชน ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรี... (08 ต.ค. 2561)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (01 ต.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์... (25 ก.ย. 2562)  

ายวรพันธุ์ สุวรรณยุหะ น... (24 ก.ย. 2562)  

กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลว... (04 ก.ย. 2562)  

ขอประชาสัมพันธ์ 8 เทคนิคป... (29 ส.ค. 2562)

โครงการประชุมรับฟังความคิ... (31 พ.ค. 2562)

กิจกรรมเวียนเทียนวันวิสาข... (18 พ.ค. 2562)

กิจกรรมทำบุญตักบาตร์เนื่อ... (18 พ.ค. 2562)

กิจกรรมเวียนเทียน/นักเรีย... (17 พ.ค. 2562)

โครงการสร้างความปรองดองสม... (17 พ.ค. 2562)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์ก... (01 พ.ค. 2562)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์ก... (30 เม.ย. 2562)

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒน... (13 เม.ย. 2562)

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒน... (13 เม.ย. 2562)

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒน... (13 เม.ย. 2562)

โครงการอนุรักษ์สืบสานวัฒน... (13 เม.ย. 2562)

พิธีปิดโครงการจัดงานแข่งข... (08 เม.ย. 2562)

พิธีเปิดโครงการจัดงานแข่ง... (29 มี.ค. 2562)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์ก... (15 ม.ค. 2562)

โครงการส่งเสริมการไร้ถังข... (07 ม.ค. 2562)

กิจกรรมตักบาตรต้อนรับปีให... (01 ม.ค. 2562)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (28 มี.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ... (11 มี.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (08 มี.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุ... (05 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรั... (05 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (04 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (04 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (04 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (04 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (01 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่... (18 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่... (18 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่... (18 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจร... (18 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีง... (11 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผ... (11 ก.พ. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผลิตภัณฑ์ในตำบล (OTOP)
Responsive image


แบบสอบถามความพึงพอใจ

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-75270-358-9, แฟกซ์ : 0-7527-0359  E-mail : admin@wangmaprang.go.th


www.wangmaprang.go.th