Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น
สถานะการคลัง/งบประมาณ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
โครงสร้างหน่วยงาน
อำนาจหน้าที่
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
สำนักปลัด
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนอัตรากำลัง
แผนดำเนินงาน
การติดตามประเมินผลแผนพัฒนา
ข้อบัญญัติกิจการอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
กองคลัง
แผนการจัดหาพัสดุ
งบแสดงฐานะทางการเงิน
งบรายรับ-รายจ่าย
งานจัดเก็บรายได้
การชำระภาษี
ขั้นตอนและระยะเวลาให้บริการ
กองช่าง
การขออนุญาตก่อสร้างอาคาร
การขออนุญาตขุดดินถมดิน
งานที่ดำเนินการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.
กองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลวังมะปราง
สภาเด็กและเยาวชนตำบลวังมะปราง
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.
ระเบียบกฎหมายต่างๆ
แบบฟอร์มบริการประชาชน
E-BOOK
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องResponsive image
ประชาสัมพันธ์ ขอความร่วมมือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึงบุคคล นิติบุคคล บริ... (27 พ.ย. 2561)  
นายสุพิศ จันทร์ประกอบ กำนันตำบลวังมะปราง ให้เกียรติ เป็นประธานในพิธีเปิดงานประเพ... (22 พ.ย. 2561)  
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง รับมอบเกียรติบัตร อปท.ที่มีผ... (13 พ.ย. 2561)  
ประชาสัมพันธ์การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุประจำปี 2562 (01 พ.ย. 2561)
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง นำคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำ... (25 ต.ค. 2561)
การขับเคลื่อนการจัดให้มีสภาเด็กและเยาวชนตำบลวังมะปราง ประจำปี 2561 (25 ต.ค. 2561)
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง นำคณะผู้บริหารฯ พนักงานส่วนตำ... (23 ต.ค. 2561)
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมบนาถบพิตร (13 ต.ค. 2561)
กิจกรรมวันสาร์ทเดือนสิบ ณ วัดทุ่งหลวง (09 ต.ค. 2561)
ต้อนรับคณะครู นักเรียนโรงเรียนบ้านทุ่งโชน ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรี... (08 ต.ค. 2561)
มาตรฐานการปฏิบัติงาน (01 ต.ค. 2561)
โครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น ทำพวงหรีดดอกไม้สด/แห้ง และของชำร่วยที่ใช้ในงานพิธีต่... (20 ส.ค. 2561)
โครงการอนุรักษ์แม่น้ำลำคลอง โดยการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชนจังหวัดตรัง ป... (08 มิ.ย. 2561)
ประชาสัมพันธ์เฝ้าระวังโรคฉี่หนูหรือโรคเลปโตสไปโรสิส (15 ธ.ค. 2560)
กิจกรรม"พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บร... (06 ธ.ค. 2560)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ประชาสัมพันธ์การกำหนดยื่นแบบและการชำระภาษี ... (06 ธ.ค. 2560)
กิจกรรม (05 ธ.ค. 2560)
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เป็นประธานเปิดโครงการปลูกข้... (05 ธ.ค. 2560)
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการ... (24 พ.ค. 2560)
นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ... (10 พ.ค. 2560)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์ก... (15 ม.ค. 2562)  

โครงการส่งเสริมการไร้ถังข... (07 ม.ค. 2562)  

กิจกรรมตักบาตรต้อนรับปีให... (01 ม.ค. 2562)  

กิจกรรมจิตอาสา ส่งท้ายปีเ... (31 ธ.ค. 2561)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์ก... (17 ธ.ค. 2561)

การประชุมสามัญประจำปีสภาเ... (16 ธ.ค. 2561)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์ก... (05 ธ.ค. 2561)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์ก... (05 ธ.ค. 2561)

กิจกรรมจิตอาสา (23 พ.ย. 2561)

นายสุพิศ จันทร์ประกอบ กำ... (22 พ.ย. 2561)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์... (13 พ.ย. 2561)

เชิญร่วมโครงการจัดงานประเ... (05 พ.ย. 2561)

ประชาสัมพันธ์การรับบริจาค... (01 พ.ย. 2561)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค... (25 ต.ค. 2561)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์ก... (23 ต.ค. 2561)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์ก... (13 ต.ค. 2561)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์... (08 ต.ค. 2561)

นายวีระ แสงแก้ว นายกองค์ก... (25 ก.ย. 2561)

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ... (12 ส.ค. 2561)

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 ... (12 ส.ค. 2561)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ... (11 มี.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (08 มี.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการปรับปรุ... (05 มี.ค. 2562)  
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรั... (05 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (04 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (04 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (04 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (04 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้... (01 มี.ค. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่... (18 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่... (18 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการซ่... (18 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผิวจร... (18 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซม... (15 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนลาดยางผ... (11 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุ... (07 ก.พ. 2562)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง เรื่อง ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการก่อสร้า... (06 ก.พ. 2562)
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง
องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง ตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง รหัสไปรษณีย์ 92220
โทรศัพท์ : 0-7526-2171, แฟกซ์ : 0-7526-2171  E-mail : admin@wangmaprang.go.th


www.wangmaprang.go.th